KVKK

Başvuru Formu

BİSTORYA GIDA SAN. TİC. AŞ. MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

BAŞVURU FORMU

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında belirlenen haklarınızı aşağıdaki adımları izleyerek bu form aracılığı ile kullanabilirsiniz.

 

Kullanılacak Olan Başvuru Yöntemleri :

 

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz.

 

 1. Şahsi Olarak Yapılacak Olan Başvuru: Aydınlatma metninde belirtmiş olduğumuz adrese kimliğinizle gelerek bizzat başvuruda bulunabilirsiniz.
 2. Yazılı (Noter / İadeli Taahhütlü Posta Vasıtası İle) Yapılacak Olan Tebligat: Aydınlatma metninde belirtmiş olduğumuz adrese tebligat göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.
 3. “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)”, “Güvenli Elektronik İmza”, “Mobil İmza”, “İlgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi” veya “Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama” ile Başvuru Formunun İletilmesi info@simitcidunyasi.com.tr mail adresine imzalı formu ileterek başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından başkaca bir yöntem öngörülmesi halinde bu yöntem aracılığıyla başvurularınızı yönlendirebilirsiniz.

 

KVK Kanunu Kapsamında Yapılacak Başvurularla İlgili Genel Açıklamalar :

 

 1. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması şartıyla, Şirketimizce işlenen kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi mümkündür.
 2. İlgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için özel düzenlemeler yapılmış ve belirli süreler hükmedilmiş ise, kişisel verileriniz ilgili süreler boyunca mevzuata uygun olarak muhafaza edilecektir.
 3. Şirketimizin KVK Kanunu’nda belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini gösteren kayıtlar mevzuata uygun olarak saklanmak zorundadır.
 4. Şirketimiz ilgili kişiler tarafından yapılan tüm başvuruları; etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
 5. Şirketimizce kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler mevzuat gereği kayıt altına alınmaktadır.
 6. Şirketimiz başvurunuzda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, talebinize konu olan işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, mevzuatta belirtilen ücretin tarafınızca ödenmesi şartıyla talebinize konu işlem yerine getirilebilir. Buna göre;
  • Başvuruya yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfayı aşan tüm cevap yazılarında geçerli olmak üzere; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti,
  • Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyeti, Şirketimizce talep edilebilecektir.

İndirmek İçin Tıklayınız...

Test

Form Gönderimi

Tamam