İk Politikası

İk Politikası

İşe alım


Bistorya Gıda San.Tic.A.Ş.
  işe alımlarda, adayların pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, takım çalışmasına yatkın ve gelişime açık olmalarına önem verir.
Bünyemizde pozisyona bağlı olarak genel yetenek, kişilik testleri, pozisyonlara yönelik mesleki bilgi ve becerileri değerlendirmeye yönelik testler ve mülakatlar yapılmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır. 


Eğitim ve Gelişim


Bistorya Gıda San.Tic.A.Ş.
nin eğitim hedefi, çalışanlarına belirli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve bunları kendi yaşamlarında da uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına destek sağlamaktır. Şirketimizde, her seviyedeki pozisyon için potansiyel çalışanlar; performans sonuçları, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirlenmektedir.


Üst seviye liderlik yetkinlikleri taşıyan başarılı çalışanlarımız ise "Yetenek Havuzu projemiz" ile tespit edilerek özel bir yetenek yönetimi programına katılıyor ve yakından takip edilerek, ileride görev alacakları üst yönetim pozisyonlarına hazırlanıyor.


Bu süreç sayesinde şirketlerimizdeki kritik pozisyonlar etkin bir şekilde yedekleniyor ve böylece sürdürülebilir performans sağlanıyor.​


Performans Gelişimi


Bistorya Gıda San.Tic.A.Ş.
  İnsan Kaynakları uygulamalarının temelinde çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimine katkıda bulunmak yatar.
Çalışanların yetkinlikleri ve mesleki becerileri objektif olarak değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri eğitimlerle desteklenmektedir.


Ücretlendirme Sistemi


Doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak için piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen basamaklara uyumlu bir ücret politikası uygulanmaktadır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam